SPONZORI

arr3ŠÍPKY - SPONZORIV tejto časti nádete kontakty na sponzorov Slovenskej šípkarskej federácie. Aj vy máte možnosť...

ANKETA

AKÝ MÁTE NÁZOR NA ZVÝŠENIE POČTU TOP TURNAJOV V STEELOCH NA SEDEM ?

Je to časovo a finančne neúnosné Je to časovo a finančne neúnosné 34% Dá sa to časovo a finančne zvládať Dá sa to časovo a finančne zvládať 23% Navrhujem zníženie na 4 TOP turnaje ako u softov Navrhujem zníženie na 4 TOP turnaje ako u softov 22% nehrám steely nehrám steely 20%

KONTAKTY

Slovenská šípkarská federácia
Szakkayho 1
040 01 Košice
tel: 0905 313 686
info@sipky.sk

CLANKY INFORMACIE KOMENTARE
TALENTY 2020

Zoznam hráčov, ktorých navrhli kluby a organizátori do skupiny talentov pre kalendárny rok 2020 

STEELY : 

Čverha Matej, Dolinský Milan, Gažo Martin, Guba Lukáš, Jung Andrej, Klimko Matuš, Kočik Dominik, Kostelný Jaroslav, Kurkin Viktória, Melicher Pavel, Novotný Oliver, Pavlovič Roman, Poliak Erik, Rajnoha Miroslav, Tomík Karol, Valný Sebastián, Ziman Martin

SOFTY : 

Dominika Kopkášová, Petra Kotíková, Milan Dolinský, Martin Ziman, Filip Škrteľ, Marek Bača, Roman Pavlovič, Karol Tomík, Sebastián Valný

Tento zoznam ešte bude mať možnosť pripomienkovať ktorýkoľvek z členov ZŠO do 14.7.2020. 

Do tohto dátumu pripravia jednotlivé teamy návrh , akým spôsobom podporíme týchto hráčov v ich činnosti.

6.3.2020 - Rozhodnutie disciplinárnej komisie vo veci disciplinárneho konania hráča Stanislava BEŇA

6.3.2020 - ROZHODNUTIE KOMISIE NÁJDETE   TU : 

9.3.2020 - ODVOLANIE Stanislava Beňa nájdete TU : 

10.3.2020 - ROZHODNUTIE KOMISIE O ODVOLANÍ NÁJDETE TU : 

25.6.2019 TALENTY 2019

ZOZNAM VYBRANĆH ŠPORTOVCOV DO KATEGÓRIE TALENTY 2019 - TU ...

POKYNY PRE VYBRANÝCH ŠPORTOVCOV PRE VYÚČTOVANIE 2019 - TU ...

ROZHODNUTIE HLAVNEHO KONTROLORA SPORTU 11.9.2017

Dňa 11.9.2017 bol Združeniu šípkarských organizácií odobraný štatút uznaného národného zväzu a tým ZŠO dočasne stratilo spôsobilosť prijímať verejné prostriedky. Rozhodnutie o správnom delikte si môžete stiahnuť TU ...

Následne bola združeniu uložená povinnosť zosúladiť jednotlivé body stanov zo znením Zákona o športe. Pre zosúladenie stanov bola zo strany Hlavného kontrolóra športu poskytnutá nášmu združeniu maximálna súčinnosť a za pomoci právnych rád sa podarilo tento štatút a teda aj spôsobilosť na prijímanie verejných prostiredkov získať späť a to ku dňu 29.9.2017. 

 

30.6.2018 - KRITÉRIÁ TALENTY 2018

KRITÉRIA PRE ROZDELENIE PRÍSPEVKU PRE TALENTOVANÝCH ŠPORTOVCOV 2018 NÁJDETE TU ...

 

ZASADNUTIE ZSO 18.5.2018

POZVANKA NA ZASADNUTIE ZSO 18.5.2018 TU ...

ŠÍPKY - odkazy, informácie, hracie plány atd...

KOMENTÁR K POSLEDNEJ TOPKE SEZÓNY V NOVÁKOCH 15.- 17.5.2015

ŠIRŠIA NOMINÁCIA HRÁČOV NA NASTÁVAJÚCE ME V POREČI 2015 ( pridané dňa 5.5.2015 )

FINALE STREDOSKOLSKEJ LIGY 2014-15 27.3.2015

SPRAVODAJ K NAJUSPESNEJSIEMU MASTRU SEZONY - MASTER VYCHOD 7.3.2015 HATALOV

Poradie po 1. kole Stredoškolská liga KVALIFIKÁCIA VÝCHOD 19.1.2015

Zmeny terminov v kalndári SŠF 14.1.2015

Rozhodnutie disciplinárnej komisie o žiadosti o zrušení trestu Tomáša Prčíka 10.12.2014

Žiadosť Tomáša Prčíka o zrušenie, resp. odpustenie zvyšku disciplinárneho trestu 6.12.2014

Ponuka Stredné školy 2014-15

Plagát POREČ 2014 12.2.2014

Plán turnajov EM POREČ 12.2.2014

Pozvanka na Stredoškoslkú ligu 2013-2014 10.10.2013

Pokec k MSR 3 - 2013

 

18.12.2015 - ROZHODNUTIE DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE VO VECI UDELENIA TRESTU hráčovi                               Petrovi KLUČKOVI. Zápis rozhodnutia si stiahni TU ...

 

 

 

N2ZmNDNlYm